بکام استایل یعنی چه؟

شاید واژه بکام شما را یاد دیوید بکهام بیندازد ولی بکام یک واژه فارسی به معنی مطابق میل و آرزو است. منظور از بکام استایل، استایلی است که مطابق میل و کام شماست. ما به گونه ای استایل شما را نظم می دهیم که شیک پوش شوید .

به طور خلاصه بکام استایل کمک می کند شیک پوش شوید.

مدیر بکام استایل کیست؟

مدیر سایت بکام استایل

محمد عبانژاد

مدیر وبسایت بکام استایل

نویسنده ی بیش از ۴۰ مقاله تخصصی در مورد کفش

مشاور و کارشناس انتخاب و ست کردن کفش چرم مردانه